Nagłośnienie zewnętrzne

Dla możliwości bezpiecznego udziału w Nabożeństwach oraz Mszach  Św. zostało zainstalowane nagłośnienie na zewnątrz kościoła.