Informacje o sakramentach świętych

Chrzest święty

Chrzest św. otwiera nam drogę do kolejnych sakramentów. Aby ochrzcić dziecko, jego rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której mieszkają.  By dopełnić wszystkich formalności konieczna jest metryka urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców oraz świadectwo od proboszcza o możliwości podjęcia funkcji  rodziców chrzestnych. Niezbędne artykuły do chrztu to przede wszystkim szatka i świeca chrzcielna. Z kolei jako pamiątka chrztu może służyć złoty czy srebrny medalik lub obrazki srebrne czy też biblia dla dzieci.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia więź młodego człowieka z Kościołem, poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Przystępują do niego przeważnie między 14  a 18. rokiem życia, chociaż prawo do bierzmowania mają również dorośli, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili wcześniej do tego sakramentu. Świadkami bierzmowania powinny być osoby ochrzczone i również bierzmowane. Do bierzmowania niezbędne jest krzyżmo, czyli mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona przez biskupa. Doskonałą pamiątką bierzmowania może być srebrny obrazek, medalik, Pismo św. czy książki religijne z dedykacją.

Eucharystia

Eucharystia to sakrament żywej, prawdziwej i realnej obecności Jezusa Chrystusa w Kościele. Eucharystia, inaczej także Najświętszy Sakrament, Komunia św., Wieczerza Pańska, to sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy. To podczas niej dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Pokuta i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania –oczyszczenia z grzechów. Jest uznawany za drugi, po chrzcie, „sakramentalny znak, który ukazuje i zarazem urzeczywistnia pokutę i pojednanie”. W obrzędzie tym wierni indywidualnie odsłaniają spowiednikowi swoje grzechy i swój stan człowieka poddanego grzechowi.

Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania:

  1. Rachunek sumienia,
  2. Żal za grzechy,
  3. Postanowienie poprawy,
  4. Szczera spowiedź,
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.
W naszym kościele parafialnym, na półgodziny przed mszą świętą, można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. 

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem umierających. Katolicy powinni przyjąć go w każdej niebezpiecznej chorobie i w starości. Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego.

 

 

 Przygotowanie mieszkania: stół nakryj obrusem, postaw krzyż, zapal świece, w naczyniu wodę święconą, kilka wacików, troszeczkę soli, małą kromkę chleba.

Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa ustanowił Jezus Chrystus w Jerozolimie, w Wieczerniku, w przededniu swojej męki i śmierci na krzyżu. Sakrament ten powstał w związku z Eucharystią i dla jej sprawowania (por. Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-26). Jednak ma dużo szersze znaczenie. A na pamiątkę tamtych wydarzeń każdy czwartek przed Wielkanocą nazywany jest „wielkim”.  Zwany sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.

Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyzną ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Małżeństwo jest wpisane  w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Zawarcie sakramentu jest zatem decyzją każdego z małżonków, by zbliżać się do Boga służąc drugiemu człowiekowi, a równocześnie doświadczać Go poprzez obecność i służbę drugiej osoby.

Ważnym elementem jest Sakrament Pokuty i  Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

 

Get 30% off your first purchase

X